Sådan kan du løfte din personlige udvikling med Goalmapping (Del 3)

0
119
Foto: Chris Hayashi, Unsplash

Kom godt i gang med din goalmapping (Del 1)
Sådan kickstarter du din personlige udvikling med Goalmapping (Del 2)

Vi ser i den første del af Goalmappingsserien, at processen er opbygget af 7 faser. Disse er en …

 • drømme/fantasi-fase
 • sorterings-fase
 • visualiserings-fase
 • hvorfor-fase
 • datosætning
 • hvem-fase
 • hvordan-fase.

I anden del beskriver jeg, hvordan du via deling af dit Goalmap og gensynet af det, er i stand til at øge dets gennemslagskraft i din bevidsthed. Ligesom jeg også omtaler de 7 områder i dit liv, hvor du med fordel kan lave et Goalmap for hvert område. Disse områder hedder:

 • Dit bedste liv (Best Life)
 • Dine relationer (Relationships)
 • Din ”hensigt” med livet (Purpose)
 • Din ”lykke-tilstand” (Happiness)
 • Dit selvværd (Selfworth)
 • Dit fysiske velbefindende (Wellbeing)
 • Din finansielle situation (Financial).

7 principper der kan løfte dig

En del af Goalmappingens rejse er også at inddrage disse nedenfor nævnte principper. Det er nogle principper, som Brian Mayne har samlet, og som vi bliver gjort opmærksom på, når vi efterhånden trænger i dybden med Goalmapping.

Disse principper sammenlignes med en stige. Det hedder ”The Lift Ladder” på engelsk. Når vi oversætter det til dansk, så er det noget i retningen af ”Løfte-stigen”. På denne stige er der 7 trin/principper:

 1. Forøg din opmærksomhed
 2. Udvikl en åben bevidsthed
 3. Find balancen i livet
 4. Vær i kontakt med din hensigt i livet
 5. Udvikle evnen til at respondere på ting i livet
 6. Oprethold et positivt fokus
 7. Involverer for udvikle dig.

Lad os sammen se lidt på disse 7 principper.

1. Forøg din opmærksomhed

Princip nummer et handler om den fordel du får i livet, når du begynder at blive opmærksom på ”livet” omkring. ”Livet” taler faktisk til dig, og det bliver så meget lettere, når vi lære at lytte eller se disse impulser, som livet giver os.
De i er bund og grund med til at lede os på vej.

2. Udvikl en åben bevisthed

Princip nummer to handler om, at når du øger din opmærksomhed, så åbner du også din bevidsthed. Bevidsthed virker lidt på samme måde, som en faldskærm. Den virker bedst, når den er åben.

3. Find balancen i livet

Princip nummer tre handler om at finde balancen i livet. Og for de fleste menneskers vedkommende retter den proces sig meget mod arbejdslivet kontra privatlivet.

4. Vær i kontakt med din hensigt i livet

Princip nummer fire handler om, at vi må lære at komme i kontakt med vores ”hensigt eller formål” i livet. På engelsk kaldes – ”To find your purpose”.
Hensigt eller formål må ikke forveksles med mål. I den kontekst er mål nemlig en slags trinbræt på vejen frem i livet. De ændres undervejs, mens hensigten forbliver den samme eller kun justeres minimalt.

5. Udvikle evnen til at respondere på ting i livet

Princip nummer fem handler om at udvikle vores evne til at reagere eller respondere. Det handler om evnen til at vælge vores reaktion. I takt med vi bliver bedre til det, får vi balanceret vores eventuelle svingende følelser.

6. Oprethold et positivt fokus

Princip nummer seks handler om at opretholde eller vælge et positivt livssyn. Livet omkring os er fyldt med forandringer. Det stormer og blæser på vores vej, men når vi sætter sejlet på vores båd kan vi styre igennem vinden. Vi lære at se positivt på den eventuelle modstand undervejs i livet.

7. Involverer for udvikle dig

Princip nummer syv handler om involverer os for at kunne udvikle os. Vi er del af et stort netværk fyldt med masser af information. Lær af det, og ikke mindst bidrag selv til det.

Når du, som bevidst menneske og aktiv Goalmapper ikke mindst lære at rette livet ind efter disse principper, så evner du at tage en anderledes og mere holdbar styring over dit liv.

Tager du ikke styringen og kommer du ikke i kontakt med dine egne drømme, ender du, som de fleste. Nemlig der, hvor du blot en del af nogle andres drømme.

Ta’ styring og kom i kontakt med dine drømme frem for at blive en del af andres drømme. Foto: Candre Mandawe, Unsplash

7 vigtige spørgsmål fra Brian Mayne

Som afslutning på denne serie om Goalmapping vil jeg bede dig reflektere over følgende 7 spørgsmål, som Brian Mayne stiller.

 1. Hvis du vandt 10 millioner kroner i lotto, hvad ville du så gøre anderledes i dit liv?

2. Hvis du kun havde 6 måneder tilbage at leve i med perfekt helbred, hvad ville du så gøre anderledes med din tid?

3. Hvad har du altid ønsket, som du har været bange for at gøre?

4. Hvis du kunne få en hvilken som helst evne, hvilken ville du så vælge?

5. Hvad giver dig de største følelser af behag og tilfredshed?

6. Hvilken omtale eller eftermæle kunne du ønske dig at efterlade, når din tid er omme?

7. Hvilken stor præstation ville du våge at drømme om, hvis du vidste, at du var garanteret succes.

Jeg ønsker dig et rigtig godt målsætningsarbejde. Husk, at du altid kan kontakte mig via min hjemmeside.

Certified Goalmapping Practitioner
Steen Leithoff.

DEL
Tidligere artikelTa’ magten over de negative tanker
Næste artikelStyrer din fobi dit liv? Så let slipper du af med den
Steen Leithoff er foredragsholder, inspirator, coach og hjælper andre med at realisere deres målsætninger som certificeret Goal Mapping Practitioner. Steen Leithoff har desuden en fortid, som vidensformidler i helsekostbranchen med speciale i essentielle fedtsyrer og antioxidanter. Steen er i LifeWave regi kendt for sine peptalks om Theta Nutrition. Kontaktinfo: www.steensforedrag.dk.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here