Omega 6/3 balancen: Nøglen til det sunde liv – DEL 3

0
1146
Sarah Cervantes

Sådan skaber du balance i kroppen med fiskeolie – Del 1
Styrk din krop med vegansk omega-3 olie – Del 2

SÅDAN slipper du af med KRONISKE INFLAMMATIONER

Velkommen til den 3. og afsluttende del på omega-6/3 rejsen – hvor jeg vil fortælle, hvordan det hele startede. Der er i dag mere og mere fokus på, at mad ikke bare er mad. Vores kost og dét at spise rigtigt er der stor debat om, men det at få de rette vitaminer og mineraler, at få doseret kulhydrater, fedt og protein optimalt er ernæringsfolk ret enige om. Selv er jeg meget optaget af omega-6/3 balancen, som jeg mener er yderst væsentlig for vores sundhed, nemlig at vi får et større indtag af de vigtige omega-3 fedtsyrer.

Læser du de mange forskningsresultater, som er tilgængelige, kan du ikke være i tvivl om, at et fornuftigt og afbalanceret indtag af omega-3 fedtsyrer har stor sundhedsmæssig betydning.

Er du ikke til fed fisk, så håber, at du er opmærksom på at få et tilstrækkeligt stort dagligt tilskud af et højkvalitets omega-3 olie, hvad enten det kommer fra fiske-kilder eller fra tilskud baseret på alger-og/eller i kombination med de helt nye veganske/landbaserede kilder.

Kosten – en vigtig nøgle til det sunde liv

Jeg vil afslutte mine indlæg om emnet ved at kigge nærmere på opkomsten af balanceolien for ca. 8 år siden.

For ca. 20 år siden begyndte en nordmand at undre sig over, hvordan inuitter i Arktis og i det allernordligste Grønland har ernæret sig. Det er mennesker, der også den dag i dag lever kostmæssigt relativt ensidigt. Hvordan kan de være så sunde mentalt og fysisk? Maden kommer primært fra småhvaler, sæler, fugle og en stor del fisk – altså kød i mængder og med en overvejede del kommende fra havet. Nordmanden rejste derud og fandt mennesker i fysisk og mental topform. Videnskabelige undersøgelser og blodprøver af afslørede en krop i fysiologisk/biologisk balance, unikke og flotte blodværdier særligt fra fedtsyrer, specielt med et lavt indhold af de problematiske triglycerider (VLDL og LDL). Det blev fundet helt normale værdier af det gode kolesterol – HDL. Hjerte- og karstatus helt normale. Blodpropper og forhøjet kolesterol var stort set ukendte begreber, selv om disse mennesker, ikke ernærede sig af andet, end netop kød og hertil fedt i meget store mængder – og ingen tilskud fra grønt!

Den sunde olivenolie

Nordmanden dvælede også i lang tid over det velkendte faktum, at folk i middelhavslandene på mange områder har en langt bedre sundhedsstatus med langt mindre forekomst af mange af de hjerte- og karlidelser, forhøjet blodtryk, demens m.fl., som vi døjer med i det nordlige Europa og ikke mindst i USA. På nogle af de græske øer, f.eks. Ikaria i det sydlige ægæiske øhav, bliver en stor del af befolkningen uden besvær op til 100 år. De er fysisk meget velbevarede. De har et stort og mentalt overskud, og de døjer slet ikke med de mange livsstilssygdomme, som plager os i Skandinavien, i Nordeuropa og i en stor del af den øvrige verden.

Det er ikke solen, ikke havet! Godt nok fandt han et generelt lavere stressniveau, men hurtigt fandt forskerne på at målrette undersøgelserne mod, hvad folk levede af. De får godt nok masser af grønt, vitaminer og antioxidanter fra frugt og grønt – hertil en stor del fisk og ikke meget fra mejeriet. Efter års undersøgelser og studier fandt forskerne den faktor, de ledte efter. Siden har mange anerkendt betydningen af den store gave naturen har skænket os – og som mennesker i mange tusind år har kunnet høste vores sundhed fra: Olivenolien!

rawpixel.com

En balancerende omega-3 olie

Der er nu stor enighed om, at olivenolien har en særlig stor indflydelse på vores sundhed. Flere koststudier anerkender, at olivenoliens store indhold af de såkaldte polyfenoler – disse er stærke antioxidanter, har en endog meget gavnlig indflydelse på vores generelle sundhed – især en god indflydelse på fedtstoffer.

Hvis man høster olivenfrugterne tidligt fås en olivenolie med et særligt højt indhold af disse vigtige polyfenoler. Man kan kende en potent olie fra den skarpe smag, som svier i halsen ved smagning. Jo skarpere smag, desto højere er indholdet af de vigtige polyfenoler. Disse er særdeles stærke antioxidanter, yder maksimal beskyttelse af alle de fedtstoffer, vi indtager, men sørger også for, at beskytte de sarte og fine omega-3 fedtsyrer og holde disse helt optimale under transporten i blodbanen: Man undgår, at disse ikke nedbrydes og skaber uønskede oxidations/iltningsprodukter på deres vej ud til, hvor de skal bruges – i vores celler!

Disse iagttagelser har ført til skabelsen af den helt rigtige sammensætning af en sundhedsmæssig optimalt virkende omega-3 balanceolie i kombination med de vigtige omega-3 fedtsyrer og polyfenoler. Denne kombination ser vi nu kopieret af flere producenter.

Vil du opnå en balanceret kost?

På spørgsmålet i Del 2: Kan man ikke bare kan spise rigtig sundt! Er svaret – Jo, det kan man godt. Og: Nej, det er svært! – Vil man i denne forbindelse have sit daglige omega-3 behov (DHA/EPA) dækket, og dermed være i omega-6/3 balance, er man nødsaget til at spise 300 g fed laks dagligt! Dette magter de færreste, og man kan nemt sikre sig ved, dagligt at indtage denne flydende og beskyttede omega-3 olie med et optimalt forhold af DHA/EPA.

Dosis for den flydende konventionelle omega-3 olie baseret på fisk, er som nævnt tidligere, på 0,15 ml pr kilo kropsvægt pr. dag, svarende til ca. 10 ml/en spiseskefuld for en 70 kg person. Kan med stort udbytte indtages af, gravide, ufødte, børn unge og alle vi andre.
Det algebaserede Veganske alternativ fra Zinzino, er det optimale tilbud til den der ønsker at leve vegansk. Her har man ved at vælge den særligt effektive marine alge ”Schizochytrium”, formået at skabe en omega-3 olie med et højt og forhold af DHA/EPA-fedtsyrer og hvor indeks for EPA er højt. En tilsats af den særlige vegetabilske ”Echium-olie”, giver et stort indhold af omega-3 Stereadonic Acid (SDA) som i kroppen meget let omdannes til det eftertragtede EPA. Læs eller genlæs Del 2, som omhandler det veganske alternativ til omega-3.

Derfor virker dit nuværende omega-3 tilskud måske ikke

Der er flere faktorer, du skal være opmærksom på, hvis du vil have maksimal beskyttelse, og ønsker at kunne kvitte de kroniske inflammationer. Særligt fire faktorer kan afgøre, at din nuværende omega-3 olie IKKE virker, at du ikke får lindret dine udfordringer eller ikke opnår den sundhedsgevinst du ønsker: Her med tanke på, at få balanceret et for stort omega-6 overskud og som man jo netop tager et vigtigt omega-3 tilskud for.

Mulige årsager er:

  • Kvaliteten er for ringe – billige/ikke ordentligt fremstillet olie på kapsler, med uønskede forureninger. Husk på at pris og kvalitet hænger sammen.
  • Olie, tran eller kapsler er IKKE beskyttet af antioxidanter kommende fra olivenolien. Der opstår uønskede og problematiske oxideringer/iltningsprodukter af omega-3 fedtsyrer og mere alvorligt, oxidering af evt. høje værdier af VLDL og LDL kolesterol (de problematiske kolesteroltyper). Det er det samme som at kaste benzin på inflammationsbålet! En tilsætning af Vitamin-E giver ingen beskyttelse – ej heller tilsats af citron som kun tilsættes for smagen.
  • Dosis er alt for lavt sat – skal optimalt være EPA: 1000-1500 mg. DHA: 500-1000 mg pr dag! Ellers kommer man ikke i nærheden af at kunne balancere sit omega-6 overskud og opnå en balance på 3:1 eller bedre.
  • Forholdet mellem DHA og EPA – dette kaldes DHA/EPA indeks, skal optimalt være 2:1 (EPA/DHA), bedst over 1000 mg for EPA! Produkter med et lavt EPA-indhold, er et useriøst tilbud imod kroniske inflammationer. Man taler her, om en ønsket ”terapeutisk” virkning; dette fås kun med EPA mængder omkring 1000 mg – gerne mere. Dette er videnskabeligt erkendt for flere år siden. På amerikanske net sider, kan man finde og købe omega-3 kapsler med ren EPA.

Det kan IKKE anbefales, at tage sin omega-3 tilskud fra tran. Tran er som navnet siger, en ”fiskeolie” udvundet af torskelever – et relativt spildprodukt fra det enorme torskefiskeri. Levertran fra torskens lever er olie fra fiskens rensningsorgan. Den skal bearbejdes særlig hårdt for at eliminere forureninger, dioxin tungmetaller m.fl. og bliver til det produkt, som du kender fra levertran. Alle tranprodukter kan ikke anbefales. Her er den væsentligste faktor, den manglende beskyttelse fra antioxidanter samt et for ringe EPA-indhold.

Skal jeg komme med en absolut anbefaling, så bør børn, kvinder, gravide og siden ammende kvinder sørge for at holde et højt omega-3 niveau i kosten. Særligt det ufødte barn får på denne måde et særdeles vigtigt tilskud af omega-fedtsyrer for opbygning af hjerne og nervevæv. Undersøgelser siger, at DHA indlejres i den ufødtes hjerne-nervevæv i stor mængde (tages fra moderen) og her særlig vigtig fra 0 – 5 år. Efter denne alder, er en tiltagende større EPA-tilførsel essentiel!

Hjernens fedtsyre paradoks

Måske nogen spørger, hvorfor al dette om DHA/EPA? Hvorfor er det så vigtigt?
Allerede for 10 år siden blev vi ved hjerne- og koststudier opmærksom på nogle vigtige forhold. Forskerne havde længe vidst, at hjernens tørvægt er ca. 60 pct. fedt, og at DHA-fedtsyren udgør den største del med ca. 20 pct. sammen med omega-6 fedtsyren arachidonsyre, AA kommende fra kød. Derfor havde de i mange år antaget, at DHA var den vigtigste omega-3 fedtsyre.

Et engelsk forskerhold (Malcolm Peet et al) satte sig for at undersøge dette. De fremlagde resultaterne på et forskermøde for læger i Gøteborg i 2000 – en undersøgelse af omega-3 indflydelse, udført på depressionsramte. Her fik den ene gruppe ren DHA – den anden, ren EPA. Overraskende nok, fik man ingen betydelig effekt af ren DHA – men meget stærk effekt af ren EPA! Dette har siden ført til begrebet ”hjernens fedtsyre paradoks”, forstået således, at selv om hjernen- og hjernehinden indeholder store mængde DHA, så er det EPA, der den vigtige og styrende fedtsyre. Man konkluderer i dag, at DHA er strukturel for den tidlige opbygning sammen med EPA, men at EPA særligt fra 5-årsalderen og frem, indtager en vigtig såkaldt dynamisk og funktionel rolle. Gentagne studier (Petrik et al/2000) bekræfter dette. Disse videnskabelige undersøgelser er tilgængelige for alle.

Konklusionen på dette er, at i et produkt, som man ønsker skal virke, skal EPA være tilstede i rigelige mængder. Læs gerne DEL 1, hvor jeg redegør for, hvordan EPA også her har den dynamiske og styrende funktion for dannelsen af DHA – i den udstrækning kroppen mangler denne – f.eks. til hjernen og øjet/nethinden og ikke mindst, for funktionen ude i kroppens celler.

Mange produkter på markedet har et EPA-indhold (i forhold til DHA), der nærmer sig 10 pct. eller mindre. Disse vil jeg betegne som useriøse produkter med hensyn til at opnå den vigtige balance omega-6/3. Sådanne produkter, har ingen effekt overhovedet på de uønskede og kroniske inflammationer, som giver anledning til mange af de sundhedsmæssige udfordringer man kan stå over for.

Nøglen til et sundt liv

Jeg vil afslutte denne serie om omega-3 med følgende fortælling:

En kvinde – alder ca. 55 år, kommer i min klinik. Hun har i 20 år levet vegetarisk. Hun har bevidst fravalgt at spise kød og fisk, men har periodevis et vist indtag kostmæssigt af ost, mælk og æg.

Tilfældigt kommer vi til at tale om inflammationer. Det fører til en længere samtale. Lang historie kort: Kvinden har svære problemer fra lunger og bronkier med dets forgreninger. Hun er af speciallægerne diagnosticeret til at have en tilstand, der er karakteriseret ved inflammation og med ødelæggelse af bronkievæggene, en kronisk bakterieinflammation med periodevise blødninger og ardannelser.

Tilstanden har været status quo over flere år. Intet har hjulpet. Hun har levet efter anvisninger fra veganer/vegetarisk forening og har derfor følt sig sikker på, at hun har gjort det rette i forhold til sin ernæring, herunder, at få de nødvendige omega-3 fedtsyrer.
Jeg tester hende med Zinzinos hjemmetest og sender testen til laboratoriet i Norge. Rapporten kommer to uger senere på hendes mail og testresultatet viser en ubalance omega-6/3 på – 12,1:1 – et resultat, der indikerer, at hun med sit kostvalg, som hun har valgt i ca. 15 år, spiser og lever såkaldt pro-inflammatorisk.

Hun synes ikke om at skulle indtage et produkt baseret på fisk. Jeg forklarer derfor, at de livgivende omega-fedtsyrer jo er ekstraheret fra fisken, og som sådan i sin reneste form er at betragte som nødvendige omega-3 fedtsyrer i sin naturlige grundform – oprindeligt fra alger som spist af fisk. Nu er de ved forskellige processer udtaget i sin grundform i rene essentielle fedtsyrer, og kan derfor indtages som ”mad” til hjerne og celler til alle de strukturer i hendes krop.

Et vaskeægte dilemma indrømmer jeg – men hendes udfordringer har indtil nu, ikke kunnet løses på anden vis. Det hele ender med, at kvinden vælger at give det en chance – til trods for hendes modstand angående det faktum, at omega-3 balanceolien, oprindelig kommer fra fisk.

Dette budskab køber hun og begynder på balanceolien. 120 dage senere har hun det godt. Sygdommen er mere i ro. Blødninger og bakterieinfektionen er aftaget, og herudover opnår hun også et stop for hårtab for, som hun siger, ”jeg har fået mit hår igen”. Hendes testresultat efter 4 måneder viser sig at være er omega 6/3 balance på 2,5:1. Det er et fantastisk godt resultat på så kort tid.

Priscilla Du Preez

Kom i gang med en hjemmetest

Vil man se om man er i balance med sine omega-6/3 fedtsyrer, tager man en hjemmetest. Den kan fås i de forskellige kombinationer – alm. fiskeolie, eller det Veganske alternativ. Her kan man læse om testsystemet, at man modtager en testrapport online på egen mail (Se Zinzinotest.com)

Som det ses af test siden, har vi indtil nu testet over 230.000 mennesker – i 14 lande. Gennemsnit for de testede omega-6/3 – er på 15:1 når man fratager USA hvor ubalancerne er voldsomt større.

Personligt har jeg formidlet balanceolien og testet 58 personer – alle har haft fremragende resultater på de nævnte ca. 120 dage. For de fleste er der resultat efter få uger og forbedringer som viser sig hurtigt er:

  • stærkt forbedret immunsystem, fokus og humør, søvn og kognitive funktioner – børn/ADHD
  • forbedret hudstatus – glat hud, forbedret fugtighed, mindre eller ingen hudafskalning
  • stærke negle og smukkere hår – ophør af hårtab
  • ophør af diffuse smerter fra ryg og større led – stærkt forbedret status for ”gigt” i håndens led m.m.
  • alle de øvrige fordele – klik på Del 2 – hvor jeg oplister de øvrige forbedringer som er opnåelige.

Hurtigt i balance

Forhåbentlig har du med denne rejse ud i omega-6/3 har fået et overblik over et vanskeligt emne og kan nu træffe det rigtige og gode valg for din sundhed. Vil du efter dette hurtigt i gang med enten den konventionelle omega-3 olie fra kommende fra fisk eller det nye Veganske alternativ, så kan den fås med eller uden test her.

Som nævnt i Del 2 kan man komme i balance på blot 120 dage – og dette uden at lave om på sit kost indtag. Dette sker for ca. 95 pct. Se Del 2.

 

DEL
Tidligere artikelNyd en stress-fri jul med disse enkle råd
Næste artikelSådan undgår du snack-fælden i den søde juletid
Det moderne menneske kæmper med mange fysiske og mentale udfordringer. Her er det vigtigere end nogensinde at tænke sundhed helt ud i hjørnerne. Det gælder om at være i balance - mentalt og fysisk. Det er Kim Hodys fokus. Kim er uddannet fysioterapeut og idrætslærer og har en mangeårig erfaring med behandling samt rådgivning inden for sport på motionsplan, kost og ernæring. Kim Hody er qua sin store interesse for sundhed og erfaren forhandler af LifeWaves produkter (Lifewave.com), Zinzino Omega-3 balanceolie og en Vegansk algebaserede omega-3 olie (Zinzino.com) Han er hertil forhandler af de essentielle æteriske olie fra dōTERRA (dōTerra.com). Kontaktinfo: +45 51901271 eller kontakt@kimhody.dk

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here